Ekipa

Ekipa zagnanih gasilcev, ki jo pod budnim očesom spremlja poveljnik, druži želja po čutu do sočloveka ter ekipni duh, kar se izkazuje z obiskanostjo rednih vaj, strokovnim delom na intervecijah, kakor tudi v prostem času.