Operativa

Gasilski zavod Trbovlje in PGD Trbovlje – mesto tvorita osrednjo enoto V. kategorije.

Gasilski zavod Trbovlje ima s strani države podeljene koncesije za tehnično reševanje, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter reševanje na in iz vode. Skupaj zagotavljamo 56 operativnih gasilcev, ki skupaj tvorimo zrelo in homogeno ekipo.

Na intervencijah in vajah sodelujemo skupaj, saj živimo in delamo pod isto streho.

Sodobna vozila in najnovejša oprema, ki jo je vedno več narekujejo drugačno taktiko, katero preizkušamo na skupnih vajah, ki so organizirane s strani poklicnih gasilcev ali s strani društva.

Prav tako, skrbimo za fizično pripravljenost. Na razpolago imamo sodoben fitnes, namizni tenis ter druge športe.

Inštruktorji poizkušamo prikazati čim bol realno stanje, stanja, ki jih gasilci izkusimo na intervencijah. Redno se izobražujemo tudi v Izobraževalni center za zaščito reševanje na Igu. Imamo kar 25 nosilcev dihalnega aparata, 19 tehničnih reševalcev, 10 reševalcev ob nesrečah z nevarno snovjo, 22 uporabnikov radijskih postaj, 5 bolničarjev, 2 inštruktorja …

Nekaj operativcev s poklicnimi gasilci pogodbeno zagotavlja 24 urno dežurno službo.

Dosegljivost pa zagotavljamo s pozivniki ter novim sistemom ASK.

Znanje, ki ga pridobili skozi leta izobraževanj moramo prenašati na mlajše in najmlajše bodoče operativce. Pridobljeno znanje koristi vsem. Mi pa vemo le, da bomo svoje poslanstvo znali in zmogli izvršiti v danem trenutku in dani situaciji na edini pravi način.

V službi ljudstva, NA POMOČ!