Vodstvo

Predsednik: Pavel Krevl
Poveljnik: Boštjan Smodiš
Tajnik: Marko Zaletel

Člani nadzornega odbora:

  • Tone Fakin (predsednik)
  • Milena Kosem
  • Peter Kunšek

Komisija za odlikovanja in napredovanja:

  • Zoran Višnikar (predsednik)
  • Peter Kunšek
  • Irena Lamovšek
  • Tone Fakin
  • Sandi Lepoša