Društvo

Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje mesto je gasilsko društvo 5. kategorije in skupaj z Gasilskim zavodom Trbovlje tvori osrednjo gasilsko enoto v občini Trbovlje. Prednostna naloga je zagotavljanje operativne pripravljenosti, izobraževanje in usposabljanje gasilcev. Vsi poklicni gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje so tudi člani našega društva.

Pred 124 leti je naše društvo štelo 6 mož, danes nas je 130. Od najmlajših pionirjev, pionirk do članov članic , in najstarejših veteranov in veterank.

Tako kot nekoč, tudi danes društvo varuje in rešuje premoženje in življenje. V začetku so naši predhodniki gasili manjše in večje požare , tudi mi danes sodelujemo pri gašenju različnih požarov, reševanju ljudi ob prometnih nesrečah , pa iz dvigal , reševanju živali, črpanju vode, zapiranju vode, pomagali smo pri odpravi posledic ob neurju v sosednjih občinah pa tudi pri lažnih in nepotrebnih intervencijah.

Ob vseh operativnih nalogah in intervencijah, pa se naši gasilci tudi redno udeležujejo regijskih in državnih tekmovanj.

 

Leto ustanovitve: 1887

Ustanovitelj: Takratni občani so ustanovili društvo za požarno varovanje regionalne gospodarske razstave.

Ustanovni člani: Terpotiz Martin, Roš Ferdinand, Janez Logar