Veterani

Veterani PGD Trbovlje-mesto aktivno delujemo tako v društvu, kot tudi na nivoju GZ, regije in državnem nivoju. Da bi bili uspešni pri našem delu, imamo ob četrtkih redne vaje, na katerih se pripravljamo na razna gasilska tekmovanja in se seznanjamo z vsemi dogajanji v gasilstvu.

V zimskem času, ko ni mogoče izvajati gasilskih vaj, se veterani dobivamo na balinišču AMD in se preizkušamo tudi v tem športu. Pomemben je naš prispevek pri izobraževanju bodočih gasilcev. Želimo prenesti naše izkušnje na mlajše kolege, da bodo ti sposobni opravljati zahtevne naloge v gasilstvu.

Tudi na družabno življenje ne pozabljamo. Redno se udeležujemo srečanj starejših gasilcev GZ in Regije. Veterani čutimo potrebo po druženju, zato bomo še naprej usmerjali naše aktivnosti tako, da bo veliko zanimivega dogajanja.