Mladina

Drevo brez korenin ne more uspevati, rasti ter se razvijati in tako je tudi z mladimi v gasilski organizaciji. Najmlajši člani gasilskega društva so „korenine“ drevesa in tega se v Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje-mesto dobro zavedamo. Skozi celotno obdobje društva se najmlajše gasilce (tako pionirje kot tudi mladince) redno in vestno vključuje v delo in programe.

Mladinska komisija trenutno šteje pet vodstvenih članov, vanjo pa je vključenih dvajset otrok, starih od sedem do osemnajst let. Med primarne naloge spada učenje ter spoznavanje gasilske organizacije, orodja in opreme ter seznanjanje z osnovnimi postopki dela. Najmlajšim je gasilstvo prikazano skozi igro in zabavo, starejši pa že malo bolj resno osvajajo področje gasilstva tako preko testov, kakor tudi preko praktičnih znanj.

Vsako leto se udeležujemo vseh tekmovanj, ki jih organizira gasilska zveza, regija, kakor tudi Gasilska zveza Slovenije. Poleg klasičnih tekmovanj z vedrovko, hidrantom in motorno brizgalno, se nadobudna mladina redno udeležuje tudi tekmovanj v gasilskem kvizu in orientaciji, kjer morajo pokazati ogromno znanja in veščin s področja požarne varnosti. Naši mladi gasilci na vseh tekmovanjih dosegajo odlične rezultate.

Poleg tekmovanj se izvaja še vrsto drugih aktivnosti. Redno se pripravljajo usposabljanja oz. testi za napredovanja v višje čine ter testi za t.i. preventivne značke. Poleg „guljenja“ gasilskih klopi, vsako leto organiziramo maškarado, kostanjev piknik, izdelovanje novoletnih voščilnic, odpravimo pa se tudi na izlet, kjer prijetno združujemo s koristnim, saj si vedno ogledamo tudi kakšno gasilsko brigado. Vsako leto pa se pet mladeničev oz. mladenk udeleži tudi letovanja Gasilske zveze Trbovlje, ki že kar nekaj let zapored poteka v Poreču.