Članice


V PGD Trbovlje-mesto je vključeno kar nekaj članic, najmlajša šteje 17 let, najstarejša 56 let.

Članice se pri svojem delu držimo plana dela, ki ga na začetku leta sestavimo s Komisijo za delo s članicami GZ Trbovlje. Tako se redno udeležujemo srečanj, okroglih miz in izletov Zasavsko – Posavske regije.

Glede na razpoložljiv prosti čas, pa se v večjem ali manjšem številu udeležujemo vseh aktivnosti v društvu, kot so udeležba na tekmovanjih, sejah upravnega odbora, občnih zborih, slavnostnih sejah, pogrebih in operativnih vajah.