Člani

Kot vsa leta do sedaj, smo se tudi člani precej angažirali v našem društvu. Seveda je bilo na prvem mestu izobraževanje na operativnem, izostajali pa nismo niti na družbenem področju. Na operativni dejavnosti, ki nam kot mladim zagnanim gasilcem največ pomeni, je bil narejen precejšen napredek, saj nam je s prihodom novih članov ter njihovim uspešnim izobraževanjem (npr. na Gasilski šoli na Igu), precej zrasla operativna pripravljenost.

Opremo redno vzdržujemo, v letu 2011 pa smo se razveselili predvsem novih čelad ter intervencijskih oblek, ki so zamenjale že precej dotrajane stare obleke.

S prihodom toplejših mesecev se je pričela tudi redna vadba za regijsko tekmovanje, tekmovanje v Šentlambertu ter tekmovanje v hitrostnem spajanju sesalnih cevi.
V juniji na praznik naše države, smo se udeležili enodnevnega izleta na Gorenjsko, ker smo raftali, se igrali vojake s paintball puškami ter še in še. Podoben izlet načrtujemo tudi za letošnje leto.