Člani društva

Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto konec leta 2011  šteje 134 članov.

Struktura članstva po spolu in vrsti članstva
moški ženske skupaj
gasilci operativci 41 15 56
gasilci rezerva 4 2 6
veterani 13 3 16
ostali člani 9 4 13
pripravniki 7 11 18
mladinci 2 3 5
pionirji 12 8 20
skupaj 88 46 134

Povprečna starost 134 članov PGD Trbovlje mesto v letu 2011 je 37.4 let.